2100000 2100000
خروجی HDMI
تعداد ساب‌ووفر

سینمای خانگی و ساندبار خروجی HDMI ندارد

1 کالا
loading

در حال بازیابی ...